Redesign SpiderBees.com
مطلوب أعادة تصميم الصفحات المرفقة لموقع سبيدر 

أرفاق عينة من الأعمل السابقة مع عرض السعر 

أرفاق عينة من احد الصفحات التالية مع عرض السعر لتقييم جودة العمل 

 

1- Home https://spiderbees.com/

2- products https://spiderbees.com/products

3- products details https://spiderbees.com/en/products/632

4- search products https://spiderbees.com/en/products/search?category_id=&country_id=&name=

5- newsfeed

6- create invoice https://spiderbees.com/en/features/invoices/form

7- View Invoices https://spiderbees.com/en/features/invoices

8- view tasks https://spiderbees.com/en/features/time-tracker/1

9- jobs dash board https://spiderbees.com/en/jobs/dashboard

10-Manage Jobs https://spiderbees.com/en/spider/settings/jobs

11- view courses https://spiderbees.com/en/channels/search

12- view lessons https://spiderbees.com/en/channels/sayedtawfek/courses/190/show

13- lesson details https://spiderbees.com/en/channels/sayedtawfek/courses/190/lessons/1557/show

14- Jobs Details

15- https://spiderbees.com/en/page/terms

16- https://spiderbees.com/en/contact

17- dashboard https://spiderbees.com/clients-area/dashboards/main

Create Quotation

Quotation

2
}}